سوتین بدون فنر (روشان) roshan کد 812

125,000 تومان

سوتین روشان کد 812

بدون فنر

كاپ پرسى بدون درز

كاملا گرد

پهناى دور كاپ كامل دور سينه را پوشش مى دهد

كاپ B و C

دوخت تهران

با قالب تريومف

جنس ساتن ضد حساسيت

پاک کردن