سوتین بدون فنر (ماهوت) mahoot کد 850

175,000 تومان185,000 تومان

سوتین ماهوت کد 850

بدون فنر

كش پهن پرسى بدون درز

كاپ تور ساده ضد حساسيت

داخل كش زير سينه فنر عمودى دارد كه جمع نشود

داخل دستك پهلو هم نخ كار شده

كاپ B

كار تهران

قالب تريومف

بدون اسفنج