سوتین فنردار (روشان) roshan کد 680

130,000 تومان

سوتین روشان

فنر دار با درز اريب روى كاپ

كاملا گرد

كاپ B

تور طرحدار ضد حساسيت

بدون اسفنج

دوخت تهران

پاک کردن