سوتین فنردار (شاندرمن) shanderman کد 2435

280,000 تومان

سوتین فنر دار شاندرمن کد 2435

جنس ساتن وتور ضد حساسيت

كاپ C

قالب وجنس فرانسوى

دوخت تهران

بدون اسفنج