سوتین بدون فنر (ماهوت) mahoot کد ژوردار

175,000 تومان185,000 تومان

سوتین بدون فنر ماهوت
دوخت سه تكه
داخل كاپ نخى
داخل دستك پهلو  نخى
روى كاپ تور
كاپ B