سوتین بدون فنر (ماهوت) mahoot کد ژوردار

135,000 تومان

سوتین بدون فنر ماهوت
دوخت سه تكه
داخل كاپ نخى
داخل دستك پهلو  نخى
روى كاپ تور
كاپ B

 

پاک کردن