سوتین فنردار shanderman کد 2295

280,000 تومان

سوتین

فنر دار
ساتن و گیپور

بدون اسفنج

کاپ D

جنس و قالب فرانسوی
دوخت تهران

با کاپ بندی مناسب هر سایز

کیفیت جنس عالی