سوتین فنردار shanderman کد 2385D

280,000 تومان

سوتین
فنر دار
ساتن وتور ضد حساسيت
روى كاسه كوتاه براى لباسهاى باز
كنار كاسه برش خورده براى جمع شدن سينه از بغل
قالب فرانسوى
دوخت تهران
كاپ D